Aplikacja DS-TERM-AND

Aplikacja DS-TERM-AND

Aplikacja „DS-TERM-AND” służy do obsługi wszystkich modeli termometrów z serii DS-TERM.
Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń z systemem Android w wersji 4 lub wyższej.
Aplikacja jest bezpłatna, należy ją pobrać ze strony internetowej: www.polpunkt.pl.
Link do pobrania aplikacji znajdziesz poniżej.

Funkcje aplikacji DS-TERM-AND

Odświeżanie odczytanej wartości temperatury co 1 sekundę.
Automatycznie wykrywanie podłączenia i odłączenia czujnika temperatury DS18B20.
Możliwość definiowania własnych nazw czujników dla każdego podłączonego termometru.
Szybkie przełączanie pomiędzy termometrami podłączonymi do tej samej sieci lokalnej.
Monitorowanie wszystkich funkcji i dokonywanie zmian ustawień termometrów serii DS-TERM.

Elementy aplikacji DS-TERM-AND

Menu górne

1. Status połączenia z bazą danych
2. Moc zasięgu połączenia termometru DS-TERM z lokalną siecią wifi
3. Status połączenia aplikacji z termometrem DS-TERM
4. Status połączenia WiFi urządzenia z zainstalowaną aplikacją
5. Moc zasięgu połączenia urządzenia z zainstalowaną aplikacją z siecią WiFi 
6. Przycisk wejścia do ustawień

menu górne
menu górne (opis ikon)

Zakładka Temperatury

 1. Symbol gniazda do którego został podłączony czujnik temperatury DS18B20.
 2. Samodzielnie definiowana nazwa (opis) czujnika. Edycji opisu czujnika można dokonać klikając w wyświetlaną wartość temperatury danego czujnika.
 3. Zmierzona temperatura w stopniach Celsjusza.
zakładka temperatury - czujnik 3

Zakładka Ustawienia

Po kliknięciu w ikonę ustawień w menu górnym wyświetlą się dostępne informacje i ustawienia konfiguracji termometrów serii DS-TERM. Wygląd zakładki „Ustawienia” zależy od modelu termometru z jakim jest połączona aktualnie aplikacja.

Elementy zakładki Ustawienia

 1. Zainstalowana wersja aplikacji DS-TERM-AND na urządzeniu z systemem android
 2. Nazwa sieci WiFi z jaką aktualnie połączone urządzenie z zainstalowaną aplikacją 
 3. Adres IP termometru DS-TERM  podłączonego do lokalnej sieci WiFi. Pozwala na wybranie połączenia z jednym z pięciu termometrów DS-TERM podłączonych do lokalnej sieci WiFi.  W pozycji (1) zapisywany jest automatycznie adres IP termometru z którym jako ostatnie było nawiązane połączenie przez sieć WiFi  utworzoną przez ten termometr, a termometr był podłączony do lokalnej sieci WiFi. W pozycjach od (2) do (5) należy ręcznie wprowadzić adresy IP termometrów w lokalnej sieci WiFi. Można dokonywać jego edycji klikając w ikonę ustawień. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500)
 4. Model termometru z serii DS-TERM z jakim aktualnie połączona jest aplikacja (wersja oprogramowania termometru)
 5. Nazwa lokalnej sieci WiFi zapisana w pamięci termometru DS-TERM z jaką będzie nawiązywał połączenie. Można dokonywać jej edycji klikając w ikonę ustawień. Nazwa powinna mieć od 1 do 32 znaków. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500)
 6. Hasło do lokalnej sieci WiFi zapisane w pamięci termometru DS-TERM z jaką będzie nawiązywał połączenie. Można dokonywać jego edycji klikając w ikonę ustawień. Hasło powinno mieć od 8 do 63 znaków. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500)
 7. Adres IP w lokalnej sieci WiFi termometru DS-TERM, z którym jest aktualnie połączona aplikacja DS-TERM-AND. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500).
 8. Adres MAC w lokalnej sieci WiFi termometru DS-TERM, z którym jest aktualnie połączona aplikacja DS-TERM-AND. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500)
 9.  „Pole wyboru” czy termometr ma nawiązywać połączenie z lokalną siecią WiFi. Zapisywane jest w pamięci termometru. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i DS-TERM-500). (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i  DS-TERM-500).
 10.  „Pole wyboru” czy termometr ma sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania termometru. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i  DS-TERM-500).
 11.  „Przycisk” wyświetla się tylko gdy dostępne jest nowe oprogramowanie termometru. (Dostępne dla modeli DS-TERM-200 i  DS-TERM-500).
 12.  „Pole wyboru” czy termometr ma nawiązywać połączenie z bazą danych w której przechowuje pomiary temperatury. Zapisywane jest w pamięci termometru. (Dostępne dla modelu DS-TERM-500).
Zakładka ustawienia

Pobierz aplikację DS-TERM-AND

Klikając przycisk „Pobierz teraz” znajdujący się poniżej pobierz aktualną wersję aplikacji „DS-TERM-AND”:

DS-TERM-AND_20190301.apk

W ustawieniach systemu Android należy zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł